Demontaż zaworów i kształtek na rurociągach technologicznych z substancjami niebezpiecznymi.