Wyprowadzenie maszyn ponadgabarytowych oraz przyrządów towarzyszących z magazynu. Załadunek na transport kołowy.